Arenberg Festival

20.10.2018 >< 20.01.2019
Vijf eeuwen Arenberg. Blauw Bloed in Leuven en Europa.
tussenpagina-frieke-janssens-campagnebeeld-familie-arenberg-festival-leuven

Waaraan denk jij bij het woord ‘adel’? Aan kastelen, jachtpartijen, weelderige feesten, grote banketten en veel pracht en praal? De adel is zo veel meer, en zeker wanneer de familie Arenberg de hoofdrol speelt. Tijdens het Arenberg Festival val je van de ene verbazing in de andere. En dat drie maanden lang.

                      
Arenbergkasteel Stockphoto Edited
                  

Maak kennis met de Arenbergs

Bij de naam ‘Arenberg’ denk je allicht in de eerste plaats aan het statige Arenbergkasteel in Heverlee. Dit belangrijke landgoed is in Leuven een echt icoon, maar de adellijke familie Arenberg heeft veel meer te bieden dan kastelen en pracht en praal. Meer dan vijf eeuwen lang heeft dit markante geslacht een belangrijke rol gespeeld op het politieke, militaire, economische en culturele schouwtoneel in de regio rond Leuven, in België en Europa. Die veelzijdigheid en de invloedrijke rol van de familie vormen de rode draad doorheen het Arenberg Festival. Met een feestelijk openingsweekend, twee tentoonstellingen en heel wat evenementen in en rond Leuven krijg je een unieke inkijk in het leven van de Arenbergs. De meest bijzondere verhalen van de familie komen tussen 20 oktober en 20 januari in een groot totaalgebeuren tot leven.

Van een werkelijk magnifieke kunstcollectie tot wandelingen langs markante plaatsen in en rond Leuven. Van een feestelijk openingsweekend in het Arenbergpark tot een kijkje achter de schermen van het kasteelleven.

Europese adel, thuis in Leuven

Het huis Arenberg maakt sinds de 16de eeuw deel uit van de hoge Europese adel. Als Duitse rijksvorsten waren de Arenbergs in dienst bij de Habsburgers. Ze vervulden belangrijke politieke functies aan het hof en in de regering. Het meest in hun element voelden ze zich op de slagvelden in Europa. En als ze het strijdtoneel verlieten, schoven ze mee aan bij de onderhandelingen om belangrijke vredesverdragen te sluiten.

Door hun vele buitenlandse contacten geraakten de Arenbergs ingetrouwd in aristocratische geslachten en koningshuizen over heel Europa. Ze waren sterk geworteld in lokale netwerken, maar bewogen zich ook met verbazend gemak door Europa. Hun kosmopolitische levensstijl weerspiegelt zich in de diversiteit van hun befaamde kunstcollectie.

Door een strategisch huwelijk eind 16de eeuw met de familie Croÿ erfden de Arenbergs het kasteel van Heverlee en de omringende bossen. In de loop van de jaren onderging het kasteel verschillende architecturale veranderingen en werd het aangepast aan de smaak en modes van de tijd. Door duurzaam natuurbeheer bleven de bossen rond het kasteel in Heverlee ongeschonden en vormen ze nu een reusachtige groene long rond Leuven.

Begin 20ste eeuw kwamen het Arenbergkasteel en -park in het bezit van de Leuvense universiteit, die er haar riante wetenschapscampus onderbracht.

Wie zijn de Arenbergs?

De familie Arenberg verdedigt al vijf eeuwen lang haar adellijke titel. Met namen als 'Schrik der Zee' en 'Everzwijn van de Ardennen' spreekt ze tot de verbeelding. Maar wie waren deze markante figuren? Leer de familie en haar unieke persoonlijkheden kennen.