Drie maanden lang stroomt er blauw bloed door Leuven. De adellijke familie Arenberg speelt er de hoofdrol voor een groot stadsfestival. Een belangrijke pijler van het Arenberg Festival zijn de geschiedkundige sporen van de Arenbergs in Leuven en de regio. Toch kan ook het roemrijke verleden van de familie op markankte plaatsen in de rest van België en de buurlanden niet onbelicht blijven.

Door hun vele buitenlandse contacten geraakten de Arenbergs ingetrouwd in aristocratische geslachten en koningshuizen over heel Europa. Ze waren sterk ingeworteld in lokale netwerken, maar bewogen zich ook met verbazend gemak door Europa. Niets weerspiegeld deze dualiteit beter als een kaart waarop de sporen van de familie over heel Europa zichtbaar zijn, maar die tegelijkertijd ook hun invloed toont op specifieke dorpen en plaatselijk natuurbeheer. Hoe wijd verspreid de familie zich over Europa bevond, kan je op de digitale Arenbergkaart bekijken. Toch blijft deze kaart waarop de sporen van de Arenbergs in België en de buurlanden zichtbaar zijn een work in progress en zijn alle bijdragen welkom. De kaart kwam tot stand door een samenwerking tussen KU[N]ST Leuven en tientallen erfgoedcellen, heemkundige kringen, geschiedkundigen en andere Arenberg-geïnteresseerden.

Heeft u informatie over de Arenbergs en hun impact op de geschiedenis van uw gemeente? Help dan aan het verder uitbouwen van de Arenbergkaart waarop alle sporen van de adellijke familie zichtbaar worden! Mail rebecca.thierfeldt@kunstleuven.be voor meer informatie over dit luik van het Arenberg Festival.