#5 Celestijnenklooster

331 80 Kulag 20170220 76 C03
© KU Leuven
© KU Leuven

Het celestijnenklooster is nu de Campusbibliotheek van Arenberg. Maar uit welke eeuw dateert het? En vooral, wat heeft het gebouw te maken met de familie Arenberg?

In zijn laatste wilsbeschikking gaf Willem van Croÿ in de 16de eeuw de opdracht om een celestijnenklooster te stichten in Heverlee. Een aantal geestelijken stonden in voor de bediening van de kerk, waar het praalgraf van Willem van Croÿ ondergebracht zou worden en dat zou dienen als mausoleum voor zijn familie. De grote kerk werd gebouwd op amper vijf jaar tijd en erna werd er aan de kloostergebouwen begonnen. Het celestijnenklooster was het enige in de Nederlanden.

In 1783 werd het klooster opgeheven door keizer Jozef II. Lodewijk Engelbert van Arenberg, die beter bekend staat als de blinde hertog, probeerde de verkoop van de gebouwen te vermijden door zelf een deel van het complex kopen. Het gedeelte dat hij kocht, liet hij ombouwen tot luxueuze paardenstallen. Hetgeen dat overbleef van de kerk liet hij in de Nederlandse tijd afbreken zodat hij het materiaal ervan kon recupereren.In 1925 zou het klooster een nieuwe bestemming krijgen. De universiteit van Leuven kocht het klooster op van de Belgische staat die na de sekwestratie eigenaar was geworden. Het pachthof van het klooster werd gerestaureerd en is nu een universitaire peutertuin. Het klooster zelf en de resterende gebouwen werden de Campusbibliotheek van Arenberg. Architect José Rafaël Moneo plande ter hoogte van de verdwenen zuidelijke pandgang de ingang van de nieuwe bibliotheek en herschiep de eetzaal tot een leeszaal. Er werden extra delen aan het gebouw toegevoegd. In 1978 werd het Celestijnenklooster beschermd als monument en de omgeving er rond als dorpsgezicht. De collectie van de bibliotheek telt 1 miljoen volumes en 3.000 lopende tijdschriften. Het is een geliefde studieplek voor wetenschapsstudenten van de Leuvense universiteit.