Adellijk Wonen

26.10.2018 >< 20.01.2019
Universiteitsbibliotheek KU Leuven
Bekijk de expo online
tussenpagina-frieke-janssens-campagnebeeld-familie-arenberg-festival-leuven

ADELLIJK WONEN
HET KASTEEL IN HEVERLEE, VAN CROY TOT ARENBERG

Heb je de tentoonstelling Adellijk Wonen gemist? Geen nood, want je kan de tentoonstelling nog ontdekken tijdens een virtuele tour.

In de Universiteitsbibliotheek kan je terecht voor de tentoonstelling 'Adellijk Wonen. Het kasteel in Heverlee, van Croÿ tot Arenberg'. Je komt er alles te weten over de uitzonderlijke geschiedenis van Arenbergkasteel, zijn interieur en bewoners. Prachtige tekeningen, prenten, waardevolle boeken en manuscripten wachten je op.


Het Arenbergkasteel

Een van de favoriete verblijfplaatsen van de familie Arenberg was het kasteel in Heverlee. Tot begin 17de eeuw was het in het bezit van een andere adellijke familie, de Croÿs. Het was Willem van Croÿ die de oude burcht langs de Dijle liet ombouwen tot een kasteel dat gezien wordt als hét voorbeeld van de Vlaamse Renaissance. Het kasteel op 'de manier van Brabant' gebouwd kreeg zelfs navolging buiten de Lage Landen.

Door een strategisch huwelijk begin 17de eeuw tussen Karel van Arenberg en Anna van Croÿ, erfde de familie Arenberg het kasteel van Heverlee en de omringende bossen. Het werd uiteindelijk een van de favoriete verblijfplaatsen van de familie. De strenge etiquette van het hof maakte hier plaats voor jachtpartijen en theateropvoeringen.

Het kasteel onderging in de loop van de jaren verschillende architecturale veranderingen. Karel van Croÿ, en ook hertog Lodewijk Engelbert van Arenberg hadden grootste plannen. Sommige hiervan werden uitgevoerd, andere dan weer niet. De tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek focust op deze boeiende architectuurgeschiedenis. Aan de hand van technologische hoogstandjes ontdek je hoe het kasteel er had kunnen uitzien, en hoe het domein is uitgegroeid tot hoe we het vandaag de dag kennen.


Unieke inkijk in het kasteelleven

De tentoonstelling geeft je ook een uniek inzicht in het leven op het kasteel in de periode van de 19de tot het begin van de 20ste eeuw. Het kasteel van Heverlee speelt in die tijd een cruciale rol in het familieleven van de Arenbergs. Je kan het interieur ontdekken aan de hand van oude foto’s en nog bestaand meubilair.

Het leven op het Arenbergkasteel is zeker te vergelijken met de situatie die geschetst wordt in de serie Downton Abbey.

Niet alleen het reilen en zeilen van een adellijk familie komt aan bod, je krijgt ook een mooi beeld van hoe zo'n adellijk domein functioneerde. De verhalen van de vele bedienden maken de expo compleet.